Soos De Inval; Wie zijn wij:

Vrijdagavondsoos De Inval (Jongeren & Ouderen Soos)

 

Wij zijn een vereniging die bestaat uit mensen die in hun vrije tijd samen iets willen doen op de vrijdagavond. Onze vereniging of sociëteit heeft als doel het samenbrengen van gehandicapten en niet-gehandicapten om samen dingen te ondernemen. Onze Soos is er voor mensen vanaf 17 jaar en ouder. Juist ook mensen met een handicap zijn bij ons van harte welkom; ons gebouw is in algemene zin aangepast voor mensen met een functiebeperking (b.v. rolstoelgebruikers). De activiteiten die er op vrijdagavond worden georganiseerd zijn iedere keer weer heel gezellig. Er bestaat echter bij ons geen verplichting hieraan mee te moeten doen; ieder is daar vrij in. Het bevordert natuurlijk wel de gezelligheid als je meedoet.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • Darten/Spelletjes;
 • Sjoelcompetitie;
 • Dansavond/Disco;
 • Playbackshow;
 • Bingo;
 • Kerststukjes maken;
 • Paaskaarten maken;
 • Creatieve activiteiten;
 • Kerstviering;
 • Computeren;
 • Etc.

De leden kunnen uiteraard ook zelf met leuke voorstellen komen voor bepaalde activiteiten in overleg met onze activiteitencommissie om deze zelf te organiseren en uit te voeren.

Naast dit alles hebben we nog jaarlijkse terugkerende activiteiten zoals Zomerbarbeque en Decemberactiviteiten met als hoogtepunten onze jaarlijkse gezamenlijke Kerstmaaltijd en Nieuwjaarsreceptie. Onze soosavonden zijn elke vrijdagavond het hele jaar door; elk half jaar zorgt onze activiteitencommissie voor een nieuw activiteitenschema. Activiteiten worden bekostigd uit de contributiegelden doch soms wordt er voor bepaalde activiteiten een eigen bijdrage gevraagd. Deze is echter nooit hoger dan 15 euro per activiteit.

Onze vereniging beschikt over een eigen accommodatie in de Staringstraat 13 in Den Haag.

We hebben daar 3 ruimten: een aangepaste barruimte, een activiteitenruimte en een hobby- & computerruimte.

De contributie is 4,60 euro per maand. De eerste 3 bezoeken zijn gratis. Als je daarna blijft komen zal gevraagd worden of je lid wil worden. Dan staat ook onze zaterdagavondsoos eens in de 2 weken voor je open.

De contributie kan contant op de eerste bijeenkomst van de maand worden betaald. Ook is het mogelijk om dit per giro te doen. (Het gironummer van de vereniging is NL66INGB0002078609 t.n.v. Penningmeester Soos “De Inval”, Den Haag.)

Het vervoer naar en van de Soos is voor eigen rekening. Veel van onze leden maken gebruik van Taxibus vervoer. Gebruik maken van het openbaar vervoer kan natuurlijk ook; de volgende lijnen stoppen in de buurt van de Staringstraat: Tramlijn 9 en 16 en Buslijn 23. Zie onderstaande plattegrond.

Ben je geïnteresseerd? Kom langs op vrijdagavond in de Staringstraat 13 tussen 20:00 en 24:00 uur en vraag naar Jacques Selders of bel tel: 070-3669757.

 

Wij hopen je welkom te kunnen heten op onze vrijdagavondsoos “De Inval”.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens bestuur en leden,

Jacques Selders, voorzitter; plv. penningmeester.

 

Adres: Soos “De Inval”, Staringstraat 13, 2533 VW Den Haag; openingstijden: elke vrijdagavond van 19:30 uur – 24:00 uur.

 

Zaterdagavondsoos Vrienden in Vriendschap

Wij zijn een vereniging die bestaat uit mensen die in hun vrije tijd samen iets willen doen.

Wij “varen” onder de vlag van Soos “De Inval” en vormen onder de naam Vrienden in Vriendschap de zaterdagavondafdeling van Soos “De Inval”; een sociëteit die de integratie van mensen met en zonder handicap probeert te bevorderen.

De leden zijn voornamelijk mensen die werkzaam zijn bij bedrijven die vallen onder de Haege Groep en die activiteiten willen ondernemen die de gezelligheid en de onderlinge vriendschap bevorderen.

Deze activiteiten worden voornamelijk georganiseerd door de leden zelf die daarbij worden ondersteund door een aantal leden die vrijwillig allerlei taken binnen de vereniging doen.

Voorbeelden van deze taken zijn bestuurslid, lid van onze barcommissie of activiteitencommissie.

Inderdaad, wij beschikken over een heuse en zeer gezellige bar.

Wij beschikken over een “eigen” aangepaste accommodatie met drie afzonderlijke ruimten.

Naast onze bar ligt onze activiteitenruimte waar vele activiteiten worden gedaan die door onze eigen activiteitencommissie voor onze leden worden georganiseerd.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 • Sjoelcompetitie;
 • Dartcompetitie;
 • Playbackshow;
 • Bingo;
 • Kerststukjes maken;
 • Paaskaarten maken;
 • Etc.

De leden kunnen uiteraard zelf voorstellen doen voor bepaalde activiteiten of ze kunnen deze samen en in overleg met onze activiteitencommissie zelf organiseren en uitvoeren.

Daarnaast hebben wij nog jaarlijks terugkerende activiteiten als Zomerbarbecue en Decemberactiviteiten met als hoogtepunt onze jaarlijkse Kerstmaaltijd en de Nieuwjaarsreceptie.

We hebben een vast jaarschema van onze soosavonden (eens in de 2 weken op zaterdagavond) en een halfjaarlijks activiteitenschema verzorgd door onze activiteitencommissie.

De vereniging betaalt de activiteiten voornamelijk uit de contributiegelden. Ook wordt soms door een aantal bedrijven een donatie gedaan in de vorm van bingoprijzen die ter beschikking worden gesteld of ontvangen wij soms een klein geldbedrag zodat we dat weer kunnen gebruiken voor nieuwe activiteiten. Voor bepaalde “dure” activiteiten wordt van de deelnemende leden een kleine bijdrage gevraagd.

Onze contributie bedraagt 3 euro per maand.

De eerste 3 bezoeken zijn gratis. Er is een proeftijd van 2 maanden en een opzegtermijn van 1 maand.

De contributie kan contant op de eerste bijeenkomst van de maand worden betaald. Ook is het mogelijk om dit per giro te doen. (Het gironummer van de vereniging is 2078609 t.n.v. Penningmeester Soos “De Inval”, Den Haag.)

Vervoer

Het vervoer is voor eigen rekening. Veel leden maken gebruik van het Taxibus vervoer. De tramlijnen 9 en 16 en buslijn 23 stoppen in de buurt.

Zie de plattegrond op Google Maps bij het zoeken naar onze website.

Bent u geïnteresseerd? Vraag dan informatie op bij Cor van Beele tel. 070-3654663. Inschrijfformulieren zijn bij Cor verkrijgbaar.

Soos De Inval telefoonnummer: 070-3669757; Cor van Beele Mobiel 06-87153296 of

Jacques Selders (tussen 9 en 10 ’s-avonds) 070-3643235